Ring meg
Logo PwCLogo PwCLogo PwC

Ønsker du å jobbe med fremtidens teknologi?

19/4/2021

Å være arkitekt i PwC Consulting betyr å jobbe med små og store transformasjonsprosjekter for våre kunder i privat og offentlig sektor. Vil du jobbe med å utarbeide målbilder, definere arkitekturprinsipper og identifisere gode IT-løsninger som støtter kundens strategi? Da er kanskje BizTech noe for deg!

– Det viktigste er ikke om du har bakgrunn fra analyse eller programmering, men det er fint å ha god kunnskap om informasjonsteknologi og mekanismene som gjør at systemer snakker sammen. Og å kunne bruke den kunnskapen! Vi ser etter de som kan gjøre tekniske løsninger forståelig, som klarer å forklare kunden hvorfor visse forandringer må til, forteller Marius Volden, Senior Manager i PwC. 


Marius er ikke redd for å stille de store spørsmålene i arbeidet med å komme et steg nærmere løsningen for kunden. For som han selv sier, det holder ikke bare å ville. Man må ville litt mer.

– Det er ikke nok å snakke om nullutslipp eller fortelle hvor flott det hadde vært hvis veiene kun bestod av selvkjørende biler. Man må ha en plan. Hvordan skal vi komme dit? Det er løsningene som vil føre til endringene, sier han.


Sammen med kollega Anne Gry Ulfstein, Director i PwC, ser de etter flere teknologiprofiler til BizTech. Gjerne de som har jobbet som systemutvikler eller arkitekt, eller vært teknisk prosjektleder og som har god kjennskap til faget. 


De ser etter arkitekter som kan dykke ned i tekniske spørsmål, og som klarer å kommunisere rundt tekniske løsninger både med utviklere og forretningseiere.


– Vi ser etter de som har en driv og en proaktiv tilnærming. De som tør å komme med nye ideer og som brenner for faget, sier Anne Gry. 


Å lede en digital reise krever gjennomføringsevne og kreativitet. Å jobbe i BizTech innebærer å forberede og lede kunden gjennom teknologiske endringer, og man må kunne se hvordan teknologien henger sammen med det man prøver å oppnå på forretningssiden.


Det handler om å utarbeide målbilder og definere arkitekturprinsipper som støtter kundens strategi. Og å identifisere de gode tekniske løsningene.

– Arkitektstyring handler mye om å binde forretning og IT sammen slik at de dras i samme retning. Det utarbeides et målbilde som legger føringer for teknologivalg, forteller Marius.


I BizTech jobbes det med flere dimensjoner av arkitektur, og man samarbeider ofte med andre avdelinger i PwC Consulting. Dette er avgjørende da det er stor bredde og variasjon i prosjektene og kundene man jobber med. 


– Vi jobber med alt fra virksomhetsstrategi til infrastruktur. Vi ser på prosessene og samspillet  – mellom forretningen, teknologien og menneskene. Så ser vi på de fysiske komponentene og hvordan vi kan utnytte dem på best mulig måte, forteller Anne Gry. 


Hun har solid erfaring med å lede digitale prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Anne Gry har sett hvordan forventningene til kundene har endret seg gjennom årene, og hva som skal til for å utnytte forretningsmulighetene. Vil du bli en del av PwC?

Se ledige stillinger

Vil du bli en del av PwC?

Se ledige stillinger

Vil du bli en del av PwC?

Se ledige stillinger

Et samfunn i stadig endring setter nye krav til kompetanse og endringsvillighet. BizTech hjelper kundene sine med å finne og utnytte digitale forretningsmuligheter og å etablere og tilpasse teknologifunksjonen, slik at den blir en sentral og strategisk viktig del av kundens virksomhet.

– Det har blitt større konkurranse og billigere teknologi. I en hverdag som i stor grad dreier seg om teknologi, har forventningene til systemer og tjenester blitt høyere. Vi må derfor tilrettelegge for at kundene våre får tatt i bruk nye tjenester på en god måte, eller kan oppdatere de tjenestene de har slik at de blir mer relevante, sier Anne Gry.


BizTech jobber med varierte oppdrag innen arkitektur for både små og store virksomheter. Oppdragene kan være alt fra utforming av IT-strategi og utvikling av IT-målbilde, til store og tverrfaglige effektiviseringsinitativ.

For å kunne utfordre, tenke nytt og tilrettelegge for nye tjenester i bransjen, er det noen egenskaper som er viktig å ha for å lykkes. 


– Det forventes at du lytter til kunden og forstår hva utfordringene er. Også forventes det at du er trygg og tør å gi anbefalinger – at du kan drive prosesser og utredninger, sier Anne Gry. 


– Det holder ikke å bare ha teknologi i bunn hvor du har programmert noen løsninger – du må være søkende og “på”. Lær deg teknologi, lær deg hvordan virksomheten fungerer og snakk med dyktige kollegaer om hvordan du kan få til endring. Finn kostnadseffektive og bærekraftige løsninger. Vi ser etter de som tør å stille de rette spørsmålene - og som har en visjon om hvordan fremtiden bør være, sier Marius. 


Er du klar for nye utfordringer? 


Informasjonsteknologi er en stor del av dagens og fremtidens endringer. BizTech leter etter deg som forstår hvordan. 


Kan du se hva som skal til for at kunden når målene sine? Da er du den vi ser etter! Vil du bli en del av PwC?

Se ledige stillinger

Vil du bli en del av PwC?

Se ledige stillinger

Vil du bli en del av PwC?

Se ledige stillinger