Morten Drægni og Alvhild Skjelvik jobber med digital sikkerhet i PwC og hjelper virksomheter med å få oversikt over det digitale trusselbildet.

– Jeg ønsker å bidra til å gjøre Norge tryggere, forteller Morten.

– Og jeg vil redde verden, legger Alvhild til og ler.


Vi trenger skarpe digitale rådgivere innen sikkerhet og etterforskning

Vi svarer innen 48 timer.

– I PwC kan jeg jobbe med det jeg brenner for, samtidig som jeg lærer og er i konstant utvikling, sier Morten, digital sikkerhetsrådgiver i granskningsavdelingen til konsulentselskapet PwC. Alvhild kvitterer det samme. Tørsten etter kunnskap har også trukket henne mot et doktorgrad-stipendiat på NTNU hvor hun skal fordype seg i informasjonssikkerhet i de neste årene.

– Jeg har fått muligheten til å jobbe ved siden av studiene, og da er det perfekt å jobbe i PwC hvor jeg får bryne meg med mange ulike sektorer og spennende kunder. Jeg synes det er viktig å ha den kontakten med næringslivet. Det hjelper med å holde et relevant fokus, sier hun.

– Det er tross alt i næringslivet kunnskapen skal bli brukt. Noen ganger kan det bli litt isolert i et forskningsmiljø, og jeg tror man har veldig godt av å se samspillet, se hvordan ting faktisk funker i den ekte verden, forteller hun.

– Men jeg skal ikke legge skjul på at det er mye jobb.

Mens Morten startet sin reise mot cybersikkerhet i politiet dro Alvhild til Australia og studerte internasjonal juss og menneskerettigheter.

Computer
– I PwC kan jeg jobbe med det jeg brenner for, samtidig som jeg lærer og er i konstant utvikling, sier Morten, digital sikkerhetsrådgiver i granskningsavdelingen til konsulentselskapet PwC. Alvhild kvitterer det samme. Tørsten etter kunnskap har også trukket henne mot et doktorgrad-stipendiat på NTNU hvor hun skal fordype seg i informasjonssikkerhet i de neste årene.


Fra politi til cybersikkerhet

Morten har opprinnelig politiutdannelse og har tidligere jobbet operativt på patrulje, som sivil spaner og med etterretning og etterforskning i politiet. Men etter hvert tok interessen hans for teknologi over og han peilet seg inn mot stillinger som hadde cybertrusler og digital sikkerhet som hovedfelt.

Etter flere år som ansvarlig for cybersikkerhet i det globale maritime konsernet Wilhelmsen, begynte han i stillingen som digital sikkerhetsrådgiver i PwC for et halvt år siden, med et ønske om å jobbe med digital sikkerhet for flere ulike kunder.

– Det er dette jeg synes er aller mest spennende. Jeg har alltid vært teknisk interessert, helt siden jeg spilte dataspill på gutterommet. Da jeg fikk min første PC skrudde jeg den fra hverandre både digitalt og fysisk, forteller han.


– Vi er avhengig av digitale løsninger, og vi stoler på dem, og da er det også et skrikende behov etter å sikre at de er trygge.

Vi trenger skarpe digitale rådgivere innen sikkerhet og etterforskning

Vi svarer innen 48 timer.

Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser. For å vite hva man skal planlegge, må man bygge det man skal lage.
Material property, Product, Textile, Rectangle, Orange, Font, Yellow, Pink

Detektivarbeid

I PwC Granskning, etterlevelse og sikkerhet jobber Morten og Alvhild i et team av dyktige sikkerhetsrådgivere, med oppdrag for store og viktige aktører innen offentlig og privat sektor. De er begge titulert digital sikkerhetsrådgivere, men oppgavene kan også minne om grundig detektivarbeid. Det dreier seg om alt fra strategisk rådgivning til granskningssaker innen cyberkriminalitet og tradisjonelle kriminalsaker der digitale spor er viktige. En del av jobben går også ut på å holde toppledere og bedriftsstyrer orientert om trusselbildet selskapet står overfor.


– Vi jobber svært bredt med fagfeltet og med ulike kunder innenfor flere sektorer. Jeg tar med meg det jeg lærer ett sted og bruker det i et annet kundeforhold. I mange selskaper er det et stort behov for å knytte til seg gode rådgivere som kan hjelpe dem med å foreta risikovurderinger, gjennomføre øvelser og være en god sparringspartner når det gjelder digital sikkerhet, og det er nettopp dette jeg brenner for, forteller han.

Trusselbildet mer kompleks

Nylig bistod Morten og kollegaene hans Norges vassdrags- og energidirektorat med en strategisk analyse av det sektorvise responsmiljøet i kraftsektoren. Med et trusselbilde som er mer komplekst enn noen gang før, mener han at kunnskap om digital sikkerhet aldri har vært viktigere, og han tror etterspørselen etter digital sikkerhetskompetanse vil øke i tiden fremover.

– Vi er avhengig av digitale løsninger, og vi stoler på dem, og da er det også et skrikende behov etter å sikre at de er trygge, sier han.

Krigen i Ukraina påvirker også det geopolitiske trusselbildet og legger føringer for hvordan Norge som samfunn må agere og tenke fremover.

– Vi kan bli vitner til den største geopolitiske endringen på flere tiår. Foreløpig ser vi mest sannsynlig ikke alle konsekvensene dette vil ha. Dette gjør mine arbeidsoppgaver i PwC høyaktuelle og jeg kommer til å trenge flere kollegaer som forstår det digitale trusselbildet og som liker å lære og å utfordre seg selv, og kanskje også tør å gå litt utenfor komfortsonen, sier Morten.

Vi trenger skarpe digitale rådgivere innen sikkerhet og etterforskning

Vi svarer innen 48 timer.