Ring meg
Logo PwC

Vi ansetter

Bli med å bygge Norges ledende tech miljø! Vi ser etter deg som kan utfordre, tenke nytt og som vil bli en del av et unikt fagmiljø.
Er det deg?
Se stillinger

Hva er dine ambisjoner?

Visste du at BizTech er vårt helt unike teknologimiljø, bestående av 50 dyktige teknologirådgivere og IT-spesialister med bred erfaring fra offentlig og privat sektor?

742

Kontorer

276.000

Ansatte

157

Land

Ledige stillinger

Ønsker du mer informasjon om en av stillingene? Meld interesse, og vi kontakter deg innen 48 timer!

Løsningsarkitekt ERP/CRM

Liker du å forstå og utfordre det store bildet i en organisasjon? Liker du å oversette forretningsproblemer til tekniske løsninger innen ERP/CRM, i samarbeid med tverrfaglige team? Vil du være med på å identifisere gode IT-løsninger, utarbeide målbilder og definere arkitekturprinsipper som støtter våre kunders strategi?

Vi er en spydspiss innen ERP/CRM-arkitektur og en driver for sømløs integrasjon mellomforretning og teknologi. Vi samarbeider tett med våre kunder som deres rådgiver i både hele og deler av livsløpet fra strategi og målbilde til anskaffelse og realisering. Her skaper vi gode løsninger gjennom å knytte verdi, prosesser og teknologi til et sammenhengende og helhetlig bilde.

Arbeidsoppgaver:

 • Analysere forretningsbehov og definere forretningsstrategi
 • Analysere eksisterende IT-arkitektur, designe målarkitektur og definere veikart
 • Planlegge implementeringsaktiviteter, utarbeide estimater og vurdere risiko
 • Spesifisere krav til anskaffelse, vurdere tilbud og følge opp fremdrift
 • Samarbeide tett med andre arkitekter og være bindeledd mellom teknologi og forretning

Kvalifikasjoner:

 • Master innen økonomi og/eller teknologi - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med løsningsarkitektur særlig innen ERP/CRM
 • Erfaring med SAP, Oracle eller Microsoft-løsninger innen ERP/CRM eller andre forretningssystemer
 • God forståelse for relevante metoder og standarder, f.eks. TOGAF 9, SCRUM, Kanban eller PRINCE2
 • God forståelse for forretningsprosesser, prosjektledelse og teknologi

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse
Integrasjonsarkitekt

Tror du på at deling av data bidrar til innovasjon og effektivitet? Liker du å designe løsninger for effektiv deling av data på tvers av systemer og virksomheter? Vil du være med å hjelpe våre kunder i digitale transformasjoner?

Vi har et fagmiljø med eksperter på integrasjons- og informasjonsarkitektur, som har jobbet med informasjonsbehandling og datadeling i både privat ogoffentlig sektor. Vi er med kunden på å utarbeide integrasjons- og leverandørstrategier, sette opp styringsmodeller for masterdata og integrasjonstjenester, samt rådgi rundt valg av overføringsmekanismer og designe og anskaffe løsninger. Vi følger kundene våre gjennom anskaffelsesprosessen og støtter dem i gjennomføringen.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere eksisterende integrasjonsarkitektur, designe målarkitektur og definere veikart
 • Designe API-er og definere datautvekslingsformat
 • Vurdere modeller for tjenesteorientering, mikrotjenester og systemintegratorer
 • Spesifisere krav til anskaffelse, vurdere tilbud og følge opp fremdrift
 • Samarbeide tett med andre arkitekter samt DevSecOps- og forretningsmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Master innen teknologi - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med integrasjonsarkitektur, systemutvikling og programmering
 • Erfaring med RESTful, SOAP og relevante rammeverk for API Management, f.eks. Amazon API Gateway, Azure API Management og Apigee
 • God forståelse for relevante metoder og standarder, f.eks. TOGAF 9, SCRUM, Kanban eller PRINCE2
 • God forståelse for prosjektledelse og samspillet mellom teknologi og forretning

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse
Data scientist

Er du en person som ser mønstre når andre ser kaos? Liker du å fordype deg i store mengder data? Vil du være med på å skape innsikt og løse viktige problemer hos våre kunder?

Vi har et fagmiljø innen data science som skaper verdi med data og analyse. Våre eksperter jobber med ulike tilnærminger og teknologier, fra algoritmer i R og Python, til maskinlæringsmodeller i allmenn sky. Vi skaper gode løsninger gjennom å knytte data, analyse og prosesser til et sammen hengende og helhetlig bilde.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere muligheter for å skape innsikt med data og analyse
 • Planlegge og gjennomføre analyser, f.eks. gjennom algoritmer og maskinlæring
 • Produsere datavisualiseringer, dashboard og rapporter
 • Sammenstille, kvalitetssikre og utarbeide datamodeller for store datamengder
 • Samarbeide tett med tverrfaglige team

Kvalifikasjoner

 • Master innen teknologi - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3-5 års erfaring som datascientist
 • Erfaring med et eller flere programmeringsspråk som R, Python og SQL
 • Erfaring med store datamengder, maskinlæring og visualisering
 • God forståelse for matematikk og statistikk samt evne til å forklare komplekse problemer
 • God forståelse for prosjektledelse og samspillet mellom teknologi og forretning

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse
Arkitekt - Skytjenester

Tenker du at skytjenester bidrar til økt fleksibilitet, skalerbarhet og innovasjon? Vil du være med på å etablere krav og arkitektur for å bruke dagens skyteknologi til å skape mer verdi for våre kunder?

Vi har et fagmiljø med eksperter på skytjenester og automasjon, som har jobbet med prosjekter i sky i både privat og offentlig sektor. Vi er med på å utarbeide initiell strategi, sette opp styringsmodellen og sikre felles forståelse av strategien på alle nivåer i virksomheten. Vi følger kundene våre gjennom anskaffelsesprosessen og støtter dem i gjennomføringen.

Arbeidsoppgaver:

 • Analysere eksisterende infrastrukturarkitektur, designe målarkitektur og definere veikart
 • Vurdere tjeneste- og leveransemodeller, inkl. IaaS, PaaS, SaaS, privat, allmenn, hybrid
 • Planlegge driftsaktiviteter, utarbeide estimater og vurdere risiko
 • Spesifisere krav til anskaffelse av tjenester og løsninger og vurdere tilbud
 • Følge opp fremdrift og leveranser fra leverandørene

Kvalifikasjoner:

 • Master innen teknologi - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med sky- og infrastrukturarkitektur, DevSecOps og CI/DI
 • Erfaring med Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform
 • God forståelse av relevante metoder og standarder, f.eks. AWS eller Microsoft Well-Architected Framework, TOGAF 9, SCRUM, Kanban eller PRINCE2
 • God forståelse for prosjektledelse og samspillet mellom teknologi og forretning

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse
Sikkerhetsarkitekt

Er du opptatt at informasjonssikkerhet? Er du skeptisk, metodisk og analytisk? Vil du definere krav og prinsipper, og være med på å implementere gode sikkerhetsmekanismer for våre kunder?

Hos oss får du jobbe med informasjonssikkerhet i store programmer og mindre prosjekter. Noen ganger er informasjonssikkerhet driveren for et initiativ hos kunden og andre ganger skal det ivaretas som en del av et større implementeringsprosjekt. Vi bistår kundene våre med kompetanse på sikkerhetsarkitektur, løsningsvalg og med kunnskapsoverføring til de som skal jobbe med dette videre.

Arbeidsoppgaver:

 • Forstå virksomheters strategi, arkitektur, sikkerhet, prosesser, organisasjon og brukere
 • Ivareta og opprettholde en forsvarlig sikring av IT-systemer og arbeidsprosesser
 • Oppdage og fjerne sårbarheter og trusler samt etablere sikkerhetsovervåking

Kvalifikasjoner:

 • Master innen teknologi - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med sikkerhet- og programvarearkitektur, Zero Trust, IAM og disaster recovery
 • Erfaring med Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform
 • God forståelse for relevante metoder og standarder, f.eks. NIST, CIS eller ISO 27000
 • God forståelse for prosjektledelse og samspillet mellom teknologi og forretning

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse
Prosjektleder - digitalisering og teknologi

Er du en strukturert og fleksibel prosjektleder? Er du like opptatt av mennesker og samarbeid, som du er av prosesser og gode verktøy? Blir du glad av velfungerende teknologi og god dokumentasjon?

Våre prosjektledere leder prosjekter innen utvikling av applikasjoner og tjenester, anskaffelse av nye IT-løsninger og innføring av metoder og standarder i virksomheten. Vi jobber sammen med kundene våre fra strategi til innføring.Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge roller, ansvar og samhandling i prosjektteam/styringsgruppe/referansegrupper
 • Sikre godt samarbeid med programledere og ledergrupper
 • Definere prosesser og leveranser, vurdere risikoer og definere mitigerende tiltak
 • Monitorere fremdrift og kvalitetssikre leveranser
 • Motivere teamet og bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Master innen teknologi og/eller ledelse - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med prosjektledelse innen IT og teknologi
 • Erfaring med agile prinsipper og DevOps
 • Erfaring med relevante metoder og standarder, f.eks. SCRUM, Kanban, PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, ITIL
 • God forståelse for samspillet mellom teknologi, økonomi og forretning

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse
Løsningsarkitekt

Liker du å diskutere tekniske detaljer med teknologer og kan oversette dem til ikke-teknologer? Vil du være med på å identifisere gode IT-løsninger, utarbeide målbilder og definere arkitekturprinsipper som støtter våre kunders strategi?

Våre løsningsarkitekter jobber med varierte oppdrag innen IT-arkitektur for både små og store virksomheter. Disse oppdragene kan være alt fra gjennomgang av IT-strategi og utvikling av IT-målbilde, til store og tverrfaglige effektiviseringsinitiativ. Vi jobber sammen med kundene våre for å forstå virksomheten deres, for å sikre at systemlandskapet støtter det de jobber med og kan ta dem videre.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere eksisterende IT-arkitektur, designe målarkitektur og definere veikart
 • Vurdere tjeneste- og leveransemodeller, inkludert bruk av allmenn sky
 • Planlegge utviklings- og driftsaktiviteter, utarbeide estimater og vurdere risiko
 • Spesifisere krav til anskaffelse, vurdere tilbud og følge opp fremdrift
 • Være bindeleddet mellom DevSecOps-, økonomi- og forretningsmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Master innen teknologi - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med løsnings- og programvarearkitektur, systemutvikling og programmering
 • Erfaring med å sette teknologi i et bredere perspektiv og utnytte den for å skape verdi
 • God forståelse for relevante metoder og standarder, f.eks. AWS eller Microsoft Well-Architected Framework, TOGAF 9, SCRUM, Kanban eller PRINCE2
 • God forståelse for prosjektledelse og samspillet mellom teknologi og forretning

Fordeler og goder

Vi er stolte av å kunne tilby et inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø i BizTech. Vi bryr oss om de som jobber hos oss. Noen av godene du kan forvente når du begynner hos oss er:

Vi jobber sammen

I PwC er samarbeid en av kjerneverdiene våre. Vi jobber sammen; sammen med kollegaene våre, sammen med konsulenter fra andre fagområder, sammen med advokatene og revisorene våre — og sammen med kundene våre. Menneskene i PwC danner en enorm kunnskapsbase som du kan trekke på i ditt daglige arbeid. Og måten vi jobber sammen med kundene våre på gjør at vi skaper sterke relasjoner, gjensidig tillit og utvider vårt arbeidsmiljø til også å inkludere dem.

Be well, work well

Vi vet at folk som har det bra, gjør det bra på jobb. Vi tilbyr alle våre medarbeidere privat helseforsikring, som inkluderer både fysikalsk og psykologisk behandling i tillegg til diagnostikk, spesialistoppfølging og rehabilitering.

Kontinuerlig utvikling

Våre konsulenter er vår aller viktigste ressurs. Det er dere som møter kundene våre, som leverer tjenestene — og dere vi satser på. Det satses på faglig utvikling internt i alle tjenestegrupper, og du kan delta på eksterne kurs og seminarer når du ønsker for å sikre relevant og aktuelt påfyll.

Aktiv i PwC

Vi tilbyr en rekke aktiviteter gjennom PwCs bedriftslag. Vi spiller fotball sammen, vi løper sammen, vi går på toppturer og spiller squash. PwC har også avtaler med nasjonale treningssentre som gjelder for alle ansatte.

Dine interesser og dine initiativ er viktig for oss

Er det et fagområde du ser at vi trenger å jobbe mer med? Har du en idé til en tjeneste du har lyst til å teste ut? Vi tror at vi er best når vi jobber med det vi brenner for og vil legge til rette for at du selv er med på å styre hva du bruker tiden din på og hvor du legger innsatsen din.

Meld interesse

Det vi gir får vi tilbake

Teknologi, digitalisering og IT-arkitektur er bare noe av det vi jobber med. Alt fra Finansdepartementet, til Helsenorge, til SATS og Coop.
Da er det fint å tenke på at:

100% av våre ansatte sier de er fornøyd med sine kollegaer i BizTech!
Vi jobber med 77 av Norges 100 største selskaper!
PwC er kåret til Nordens mest attraktive arbeidsgiver av Universum flere år på rad!

Hvordan er det å jobbe i PwC?

Jobb med de beste menneskene innen teknologi – hils på tre av dine kollegaer.

Testimonial Image

Mine 9 måneder i PwC har vært veldig fine og innholdsrike! Jeg har blitt utfordret både faglig og personlig, lært masse og fått så gode venner. Samholdet er sterkt, ledere gir deg mye ansvar, og du har et sterkt nettverk i ryggen.

Karianne Olsen

Senior Associate
Testimonial Image

Jeg har jobbet i forskning og næringsliv, men PwC er fremdeles den beste organisasjonen jeg har jobbet i. Vi har en unik kultur uten spisse albuer og alle støtter hverandre. Pluss at vi jobber med spennende prosjekter.

Alessandro Rossini

Senior Manager
Testimonial Image

PwC har gitt meg utrolig masse erfaring og en utviklingskurve som jeg ikke kunne fått noe annet sted. Jeg opplever å få ansvar, bli sett og hørt, og at jeg får noe igjen for innsatsen jeg legger ned. Det er en arbeidsgiver som satser på meg.

Marius Volden

Manager

Vi tar vare på deg

Gode fordeler fører til godt arbeid, og din karriere er viktig for oss.

 • Unikt samhold - Uansett hvor utfordrende og komplekse prosjektene og jobben er – du er aldri alene.
 • Faggrupper - Vår viktigste styrke er menneskene – vi sparrer, deler erfaringer og utvikler oss sammen.
 • Påvirkningskraft - Det spiller ingen om rolle om du er ny eller gammel traver – din stemme er alltid viktig.
 • Karrieremuligheter - Vi er stolte av å være din arbeidsgiver på veien til å bygge drømmekarrieren.

Få et innblikk i PwC

Har vi klart å overbevise deg?