Åpenhet, fleksibilitet og tillit preger Cato Kaasas lederstil i PwC.

– Jeg ser etter ambisiøse, joviale folk som ikke tar seg selv så høytidelig.

– Her deler vi gleder og prestasjoner, mer enn vi fremhever oss selv spesielt, sier Cato Kaasa, leder for Commercial & Business Operations i konsulentselskapet PwC. Kaasa frykter det kan minne om en festtale når han snakker om den gode kulturen i selskapet, men det er viktig for ham å få frem at den er unik.

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

Commercial Business Operation

Vi ser etter flere kolleger.

Operations Transformation

Vil du jobbe med å skape helhetlige og effektive endringsprosesser?

Operations Improvement

Vil du jobbe med å skape økt kvalitet og kundetilfredshet?

Revenue & Category Management

Vil du jobbe med å sikre bærekraftige prosesser og faktabaserte beslutninger?

Supply Chain Management

Vil du jobbe med å designe optimale prosesser i verdikjeden for å øke kundenes prestasjonsevne?

Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester ved å styrke posisjonen?

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger

Commercial Business Operation

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger her:

Supply Chain Management

Vil du jobbe med å designe optimale prosesser i verdikjeden for å øke kundenes prestasjonsevne?

Operations Improvement

Vil du jobbe med å skape økt kvalitet og kundetilfredshet?

Revenue & Category Management

Vil du jobbe med å sikre bærekraftige prosesser og faktabaserte beslutninger?

Operations Transformation

Vil du jobbe med å skape helhetlige og effektive endringsprosesser?

Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester ved å styrke posisjonen?

Vi har ledige stillingen innen Commercial Business Operation

Vi svarer innen 48 timer.

– Vi er mange ansatte i PwC som har ambisjoner og som ønsker å få til mye, og det klarer vi uten at det går på bekostning av god kultur. Vi mister aldri samarbeidsånden, forteller han.

Kaasa er opptatt av at arbeidsplassen skal ha en prestasjonskultur, preget av en god og jovial stemning. Med stor takhøyde, åpenhet og transparens.

– I PwC er det rom for å være ulike, og alle ansatte skal oppleve at de har en påvirkning på arbeidshverdagen sin, sier han.

Selv har Kaasa fagbrev som maritim serviceelektroniker, en bachelor i romteknologi og en master i Business Administration. De siste 14 årene har han jobbet i PwC og for seks år siden ble han partner i selskapet.

– Jeg har en litt annerledes bakgrunn enn mange her. Når de andre kanskje er fristet til å henge opp diplomer fra fine skoler, er jeg stolt av at jeg har yrkesfaglig bakgrunn og har tatt relevant utdanning i ettertid. Jeg har mer avansert matematikk og fysikk enn de fleste, men på en måte handler det først og fremst om evnen til å tilegne seg ny kunnskap, uavhengig av utdanningsbakgrunn, sier han.

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

Commercial Business Operation

Vi ser etter flere kolleger.

Operations Transformation

Vil du jobbe med å skape helhetlige og effektive endringsprosesser?

Operations Improvement

Vil du jobbe med å skape økt kvalitet og kundetilfredshet?

Revenue & Category Management

Vil du jobbe med å sikre bærekraftige prosesser og faktabaserte beslutninger?

Supply Chain Management

Vil du jobbe med å designe optimale prosesser i verdikjeden for å øke kundenes prestasjonsevne?

Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester ved å styrke posisjonen?

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger

Når Kaasa ansetter ser han etter kunnskapsrike, men joviale, kandidater, som helst ikke er så selvhøytidelige, men heller byr litt på seg selv.


– Jeg ser etter folk som er litt nedpå. Vi trives jo med å jobbe sammen i PwC fordi vi liker de folkene vi jobber med. Jeg husker en kunde sa til meg en gang at i PwC går dere i dress, men dere har litt mer slitte dresser enn andre, og det likte jeg godt å høre. Vi er ikke så fine på det her, sier han.
I PwC er det rom for å være ulike, og alle ansatte skal oppleve at de har en påvirkning på arbeidshverdagen sin.

Operations Improvement: Vi forbedrer eksisterende tjenester og produksjonsprosesser ved å utvikle organisasjonskompetanse.

Vår oppgave er å skape økt kvalitet og kundetilfredshet. Vi trenger nå flere kollegaer. Vi svarer innen 48 timer.

Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser. For å vite hva man skal planlegge, må man bygge det man skal lage.
Material property, Product, Textile, Rectangle, Orange, Font, Yellow, Pink

Som leder er det viktig for ham å vise de ansatte at fleksibiliteten på arbeidsplassen går begge veier. Til tider kreves det mye på jobb, og den fleksibiliteten ytes tilbake i roligere stunder.

– Det er et toveis tillitsforhold. Det er viktig å unngå å få en kultur der det er om å gjøre å ikke gå hjem først, eller før sjefen, for det er fullstendig meningsløst, sier Kaasa, som heller ser at de ansatte har et liv utenfor jobben.

– Min lederstil preges av tilstedeværelse og tilgjengelighet, men jeg har et behov for å være et helt menneske, og da kan du ikke bare være på jobb, mener han.

Kun et år etter at Kaasa ble partner i PwC, ble han alenepappa til to små barn annenhver uke. Han kombinerer familielivet med full jobb, uten å hente inn hjelp utenifra.

– I PwC har vi en dialog rundt ulike livssituasjoner som krever at man prioriterer annerledes og kanskje trenger en tilrettelagt og tilpasset hverdag. Dette er viktig, og jeg tror og håper at alle mine ansatte opplever at de kan snakke åpent med meg om slike ting, sier han.

Han understreker at det også er rom for å ha ambisjoner på flere arenaer enn kun på jobb. Selv har han ski som sin store lidenskap.

– Jeg bruker all ledig tid på ski i Hemsedal. Fortrinnsvis nedover, men også oppover og bortover. Det er en av de store lidenskapene mine, sier han, og legger til at han mener konsulentyrket er et av verdens mest fleksible yrker.

– Vi har stor fleksibilitet både når det gjelder arbeidssted og arbeidstid. Det gjelder bare å forstå hvordan man skal prioritere og tilrettelegge arbeidshverdagen, sier han.

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

Bygger samhold på Oscarsborg festning

100 quiz-spørsmål, 23 poster, bare ett lag skal vinne. Slik gikk det med PwC under årets 5-kamp på Oscarsborg.

– Det er viktig å møte kolleger under litt andre omstendigheter enn vi gjør på kontoret. Vi bygger kultur. Vi bygger samhold.


Vi har ledige stillingen innen Commercial Business Operation

Vi svarer innen 48 timer.