Muligheten til å jobbe med interessante prosjekter og ta store beslutninger lokket Stine Martine til PwC.

I dag har hun en variert hverdag med flere forskjellige kunder.

– Det å få bidra med beslutninger på et strategisk nivå, var noe av det som fristet med konsulentbransjen. I tidligere jobber hadde jeg sett at det ofte var konsulenter fra blant annet PwC som ble leid inn til de mest spennende og omfattende prosjektene, sier Stine.

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

– Etter hvert begynte jeg imidlertid å føle meg litt rastløs der og søkte meg til PwC. Der så jeg at jeg ville få muligheten til å jobbe med forskjellige industrier og kunder i større grad, og at jeg dermed ville bli kjent med flere ulike verdikjeder, sier hun.

I dag er hun manager hos PwC og har jobbet der i to og et halvt år. Hennes ekspertområde er logistikk og lager. Med seg har hun en master i industriell økonomi fra NTNU, og hun jobbet deretter tre år i Tine som risk manager og i Tines sentralstab for lagerdrift.

Bruker nettverket

Innholdet i prosjektene hun jobber med kan varier en del.

– Det kan dreie seg om alt fra transport og automatisering av lageret til kulturendring på arbeidsplassen. Dette med kultur syns jeg er veldig spennende, for da får jeg jobbe med menneskene på lageret og bidra til at deres arbeidsdager blir bedre, sier hun.

En vanlig dag kan bestå av møter, workshops, analyser og forberedelser av presentasjoner. Sammen med kunden og teamet jobber Stine for å finne ut hva som er utfordringene og hvordan disse kan løses.

– Jeg bruker nettverket mitt effektivt – både kollegaer i PwC og ellers. På den måten holder jeg meg oppdatert, og samtidig er det fint å kunne jobbe tett både med kundene mine og andre fagfolk i PwC, sier hun.

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

Commercial Business Operation

Vi ser etter flere kolleger.

Operations Transformation

Vil du jobbe med å skape helhetlige og effektive endringsprosesser?

Operations Improvement

Vil du jobbe med å skape økt kvalitet og kundetilfredshet?

Revenue & Category Management

Vil du jobbe med å sikre bærekraftige prosesser og faktabaserte beslutninger?

Supply Chain Management

Vil du jobbe med å designe optimale prosesser i verdikjeden for å øke kundenes prestasjonsevne?

Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester ved å styrke posisjonen?

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger

Jobber sammen

Utfordringene til kundene kan altså variere. Det siste prosjektet Stine jobbet med var i hovedsak knyttet til kultur og ledelse.

– Min jobb var å hjelpe dem med å bedre flyten og effektiviteten på lageret, men det kan også være eksterne rammebetingelser som påvirker det som skjer på lageret. Det å koordinere og identifisere problemene ved å se hele verdikjeden under ett, er veldig interessant, sier hun.

Hun legger til at arbeidsdagen på et lager kan føles repetitiv for mange. Det å skape motivasjon og beholde folk på arbeidsplassen er derfor i fokus.

Det er mye fine folk som jobber her, og selskapet legger godt til rette for sosiale aktiviteter.
Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser. For å vite hva man skal planlegge, må man bygge det man skal lage.
Material property, Product, Textile, Rectangle, Orange, Font, Yellow, Pink

Hun legger til at arbeidsdagen på et lager kan føles repetitiv for mange. Det å skape motivasjon og beholde folk på arbeidsplassen er derfor i fokus.

– De ansatte på et lager har ofte en hverdag der de måles mye, og dette kan drepe motivasjonen. Ofte trenger lederne hjelp til å få overblikk og gjøre prioriteringer rundt hva som er viktig. Jeg bruker da analyser for å overbevise og hjelpe dem med å se hvor de skal begynne. Ofte virker utforingene enorme og skremmende å ta fatt på, og da hjelper det å jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier hun.

Vi har ledige stillingen innen Commercial Business Operations

Vi svarer innen 48 timer.

Givende arbeidsdag

Et typisk prosjekt for Stine varer mellom åtte og 18 måneder. Da får hun være med fra prosjektet startes opp til nye tiltak iverksettes eller gjennomføres.  

– For noen kan det kanskje virke mer spennende med mange korte prosjekter, men jeg ser absolutt verdien av å jobbe med samme kunder over lengre perioder. Da blir jeg bedre kjent med dem og får enda mer ansvar og tillit, sier hun.

Hun får også jobbet med prosjektene så lenge at hun føler at hun eier prosessen og resultatet som kommer. Hun får dessuten bidra til at den interne prosjektlederen er klar til å ta over. Det er tross alt viktig at for at arbeidet hun gjør ikke kun ender opp som et dokument i en skuff når hun selv går videre til nye prosjekter.

– Det er jo veldig spennende å få muligheten til å bytte jobb så ofte som vi konsulenter gjør, og samtidig vite at man hele tiden har PwC i ryggen. Det føles trygt, sier hun.

Godt miljø

De fleste som jobber sammen med Stine har bakgrunn som siviløkonomer, økonomer eller ingeniører. Felles for dem alle er at de er problemløsere og trigges av å identifisere utfordringer og komme med løsninger på disse.

Noe av det hun setter størst pris på i jobben, er at hun får være med å sparre og påvirke beslutningstakere høyt oppe i organisasjonene. Hun får bidra til å gjøre en forskjell.

– Siden PwC selger kompetanse, er det stort fokus på personlig utvikling og kompetanseheving. Det betyr at vi ikke slutter å utvikle oss, og vi får mer ansvar etter hvert som vi blir mer selvstendige. Dette liker jeg. Dessuten er det mye fine folk som jobber her, og selskapet legger godt til rette for sosiale aktiviteter. Det er viktig i en jobb der man ikke ses like ofte på arbeidsplassen, avslutter hun.

– I denne jobben er det en fordel å være analytisk sterk. Du må være i stand til å bruke de erfaringene og den kompetansen du har, og å benytte tall og data til å se et større bilde, sier hun.

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

Supply Chain Management: Vi tilfører kundene konkurransekraft.

Vår oppgave er å designe optimale prosesser i verdikjeden for å øke kundenes prestasjonsevne. Vi trenger nå flere kollegaer. Vi svarer innen 48 timer.