Hvordan lager man systemer som tar bedre vare på befolkningen?

Hva bør forbedres neste gang vi rammes av en pandemi?

Dette er spørsmål som IT-arkitekt Kristian Alnaes jobber med hver eneste dag som konsulent i PwC. Han jobber i tverrfaglige team med flere samfunnskritiske prosjekter. Noe som bidrar til å gjøre hverdagen ekstra givende og spennende.

Business Technology

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger her.

Digital Transformasjon

Vil du jobbe med digital strategi, produktorientering eller prosjektledelse?

IT-Arkitektur

Vil du lede arbeidet med design og implementering av løsninger i digitale transformasjoner?

Kommersiell Analyse

Vil du generere innsikt og skape verdi ved bruk av data?

Teknologi

Vil du bistå fremtidsrettede organisasjoner med cloud, systemutvikling eller technology due diligence?

Vi har ledige stillinger innen Business Technology

Vi svarer innen 48 timer.

– Hovedgrunnen til at jeg ville til PwC, var at det jeg ønsket meg en arbeidshverdag der jeg fikk samhandle med fagfolk på andre områder. På mine prosjekter her samarbeider jeg ofte med både jurister og økonomer for å finne de beste løsningene for kundene

Med en master i matematikk fra Universitetet i Oslo var det kanskje mest naturlig å tenke at Kristian skulle velge en akademisk karriere, men for ham var det IT-bransjen som fristet. Han ville jobbe med næringslivet og offentlig administrasjon, og dermed gikk veien innom flere IT-selskaper før han i mai i fjor endte opp hos PwC.

Spennende samarbeid

Kristian og hans team jobber for flere kunder som driver samfunnskritiske IT-systemer. Her må de blant annet finne ut om systemer bør fornyes, om det trengs andre løsninger for å ta bedre vare på befolkningen og for å se hva som bør være bedre – for eksempel om vi igjen skulle bli rammet av en pandemi.

PwC Business Technology jobber på flere ulike plattformer og skyteknologiløsninger som  Microsoft Azure, Amazon Web Services og Google Cloud Platform.

– Det er viktig for oss å ha dyp kompetanse innenfor de viktigste løsningene der ute, sier Kristian.

– Samfunnsøkonomer kan for eksempel gå inn og se hvilken betydning de rådene som har kommet fra helsesektoren har hatt for samfunnet som helhet. Og dermed se større ringvirkninger enn kun innenfor helsesektoren, basert på dataene de har tilgang til. Dette ville jeg ikke kommet borti i et tradisjonelt IT-selskap, sier han.

– Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser som leveres ved bruk av containere. For å vite hva man skal planlegge, trenger vi å protype det vi skal lage, legger han til. Som arkitekt jobber han selv til daglig med utvikling i for eksempel C# eller TypeScript.


– Du må være villig til å stille de store spørsmålene og vite at det ikke alltid finnes enkle svar.

Business Technology

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger her.

Digital Transformasjon

Vil du jobbe med digital strategi, produktorientering eller prosjektledelse?

IT-Arkitektur

Vil du lede arbeidet med design og implementering av løsninger i digitale transformasjoner?

Kommersiell Analyse

Vil du generere innsikt og skape verdi ved bruk av data?

Teknologi

Vil du bistå fremtidsrettede organisasjoner med cloud, systemutvikling eller technology due diligence?

Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser. For å vite hva man skal planlegge, må man bygge det man skal lage.
Material property, Product, Textile, Rectangle, Orange, Font, Yellow, Pink

PT og coach

Hverdagen som konsulent er variert. I tillegg til store offentlige kunder, jobber Kristian med mindre prosjekter for private selskaper og analyseprosjekter av kort eller lang varighet.

– Noe jobber gjøres på timebasis mens andre går over flere år. I løpet av tiden prosjektet pågår sitter jeg så mye som mulig ute hos kunden. Vi jobber sammen, spiser lunsj sammen i kantinen og fungerer som kollegaer. Det å pleie kontakt er viktig, og jeg blir godt kjent med mange mennesker fra ulike bransjer og foretak. Som konsulent får jeg jo stadig nye kunder og oppdrag, sier han.

Han beskriver rollen som konsulent som en kombinasjon av teknisk rådgiver, coach og PT. Det er rådgiving som er hovedoppgaven, men det er viktig å kunne bruke kunnskapen man sitter på og klare og lokke kunden litt utenfor komfortsonen.

– Det meste av det vi foreslår for kundene er jo nytt, eller innebærer betydelige endringer, og man må regne med å møte på litt skepsis. Ofte vet kunden godt hvor de vil, men de vet kanskje ikke riktig hvordan de skal komme seg dit eller hva som må til for å bli bedre. Det er der vi kommer inn i bildet.

Rett fra skolebenken

Et høyt ambisjonsnivå og personlig motivasjon er derfor viktig for dem som ønsker en karriere som konsulent.

– Du må være villig til å stille de store spørsmålene og vite at det ikke alltid finnes enkle svar. Du må våge å satse på at det bildet du har er riktig, og stole på at det du anbefaler er den beste løsningen. Det kan ta år før en kunde virkelig nyter godt av løsningene vi kommer fram til, og de løsningene som er ment til krisesituasjoner, får vi forhåpentligvis aldri bruk for, sier Kristian.

Han forteller at mange av dem som begynner i selskapet har lignende bakgrunn som ham – høyere utdanning innen matematikk, fysikk eller økonomi og deretter noen års erfaring fra andre selskaper.

Technology: Vi sikrer kompetanse og kapasitet innen utvikling av IT-tjenester.

Vår oppgave er å virkeliggjøre digitale strategier. Vi trenger nå Cloud Software Utviklere og Tech Lead. Vi svarer innen 48 timer.

Skyer og serverrom

IT-bransjen er en bransje i stadig endring, og de som i dag jobber med teknologi, har veldig forskjellige erfaringer. Noen husker fortsatt godt tiden da man trengte store rom for å samle all nødvendig informasjon på servere, mens andre nærmest er født inn i en verden med internett og skyteknologi. Kristian tilhører den siste gruppen; cloud natives.

– Da jeg begynte å jobbe, syns jeg det var utfordrende å skjønne hvordan det var før. Jeg forsto nok ikke alle utfordringene for selskaper og etater som hadde rom fulle av datamaskiner i kjelleren. Jeg tenkte ikke over at dette var noe som måtte passes på med tanke på for eksempel strømbrudd, flom og lyn, sier han.

Hans teams arbeid med Valgdirektoratet har synliggjort dette. For det finnes informasjon, som er så konfidensiell at den må skjermes fra andre land, og når et valg skal gjennomføres, må man vite at alle resultater når frem uavhengig av hvilken situasjon det er i landet.

– Og selv om det er enklest og mest lønnsomt å samle informasjon i skyene i dag, er disse systemene fortsatt nødvendig, sier han.

De store spørsmålene

Med ulik bakgrunn kan alle bidra med sitt, og ifølge Kristian er IT-bransjen gode på å dele kunnskap. Selv er han del av flere fagdelingsnettverk på fritiden, og der møter han kollegaer og andre IT-interesserte for å utveksle kunnskap og diskutere. Dette er nyttig også i jobbsammenheng.

– Her kan for eksempel de som jobber mot FHI, Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst møtes og diskutere hva som skal til for å få helsesektoren opp på det nivået den burde være på teknologisk. Vi kan utveksle erfaringer hva angår teknologi, og sammen bidra til at alle blir bedre, sier han.

Og igjen er det fellesskapet som er spennende – akkurat som i hverdagen hos PwC.

– Er du ute etter en jobb der du får jobbe med alt rundt IT-bransjen og komme med det tekniske perspektivet i samarbeid med jurister, økonomer og sikkerhetseksperter, er dette arbeidsplassen for deg. Samtidig bør du være en rådgiver som liker å utfordre og som syns det er spennende å jobbe med de største tekniske utfordringene og spørsmålene, avslutter han.

Teknologi

Vil du bistå fremtidsrettede organisasjoner med cloud, systemutvikling eller technology due diligence?

Kommersiell Analyse

Vil du generere innsikt og skape verdi ved bruk av data?

IT-Arkitektur

Vil du lede arbeidet med design og implementering av løsninger i digitale transformasjoner?

Digital Transformasjon

Vil du jobbe med digital strategi, produktorientering eller prosjektledelse?

Business Technology

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger her:

Digital Transformasjon

Vil du jobbe med digital strategi, produktorientering eller prosjektledelse?