PwC er på jakt etter rette person til P&O-avdelings satsing innen offentlig sektor.

Nysgjerrighet, samfunnsengasjement og en brennende interesse for leder- og organisasjonsutvikling er kvaliteter de ser etter.

Offentlig sektor er i stadig endring, og fremtiden byr på store utfordringer.

People & Organisation

Vi søker denne gang juniorer med minimum 2 års erfaring (ikke nyutdannede) og seniorer med konsulenterfaring eller prosjektledererfaring fra større virksomheter.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

HR Transformation & HR Technology

Vil du jobbe som prosjektleder eller rådgiver?

Change & Culture

Vil du jobbe med store endringsprosjekter?

Learning & Leadership

Vil du jobber med lederutvikling eller læringsdesign?

HR & Deals

Vil du jobbe med due dilligens innenfor HR?

Han er partner i PwC, der han har fokus på offentlig sektor.

I forbindelse med utfordringene som er i vente, er PwC på jakt etter en eller flere personer til sin avdeling for People & Organisation Consulting (P&O), som nå også skal satse innen offentlig sektor.

– Om noen år treffer eldrebølgen oss, og det kommer politiske signaler om at det offentlige, i likhet med privatpersoner, må stramme inn økonomisk. Dette er utfordringer vi i PwC vil være med på å løse, sier Roger Mortensen.

Mange ulike sektorer

– Personen eller personene vi leter etter brenner for å stå i endringsprosesser og ønsker å kombinere denne lidenskapen med å jobbe med et samfunnsoppdrag, sier han.

Arbeidsoppgavene kan variere mye, for offentlig sektor rommer mye. Det kan dreie seg om å gjøre innbyggertjenester bedre eller å videreutvikle digitaliseringen av en offentlig etat.  

– Det å jobbe med offentlig sektor betyr egentlig at du jobber med mange forskjellige sektorer. Det kan være utdanning, samferdsel, politi eller forsvar, og problemstillingene er mange og spennende. Felles for alle sektorene er at de står i endring, og derfor er det brennende hjertet for endringsprosesser helt essensielt, sier han.

En avdeling i vekst

P&O er et globalt fagnettverk på tvers av PwC. P&O-satsingen i Consulting Oslo startet i 2019, og det er nå 22 personer i Oslo, rundt 70 nasjonalt. Potensialet for vekst er stor så lenge man får rette personer på laget.

– Noe av det spesielle med P&O er at vi ikke har bransjetilhørighet slik som de andre avdelingene i PwC. Vi er en faggruppe som jobber sammen med de andre avdelingene for å levere organisasjonsutvikling, kulturutvikling, ledelsesutvikling og andre prosjekter til ulike bransjer, sier partner i PwC og leder for P&O, Therese Kinal.

Det at de nå satser også på offentlig sektor er ifølge Roger helt naturlig.

– Offentlig sektor er den største sektoren vi har rådgiving for i Oslo og resten av landet. Dette er en langsiktig sektor, og det er klart vi ønsker at vår P&O-avdeling også skal være best der, sier han.
– Vi kan tilby stor fleksibilitet, og du styrer mye av dagen din selv så lenge du leverer det kundene skal ha.

People & Organisation

Vi søker denne gang juniorer med minimum 2 års erfaring (ikke nyutdannede) og seniorer med konsulenterfaring eller prosjektledererfaring fra større virksomheter.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

HR Transformation & HR Technology

Vil du jobbe som prosjektleder eller rådgiver?

Change & Culture

Vil du jobbe med store endringsprosjekter?

Learning & Leadership

Vil du jobber med lederutvikling eller læringsdesign?

HR & Deals

Vil du jobbe med due dilligens innenfor HR?

Arkitektur: Vi utvikler PwCs arkitekturkompetanse og sørger for vekst på fagområdet.

Vår oppgave er å standardisere metodene for effektive leveranser. Vi trenger nå arkitekter innen ERP/CRM, Integrasjon, Sky og Sikkerhet. Vi svarer innen 48 timer.

Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser. For å vite hva man skal planlegge, må man bygge det man skal lage.
Material property, Product, Textile, Rectangle, Orange, Font, Yellow, Pink

Ledelse i en datadrevet hverdag

På et mer menneskelig plan, trekker Karianne fram både gode kolleger og et svært godt arbeidsmiljø som de største plussfaktorene.  

– Jeg ble tatt imot med åpne armer av en gjeng med varme og hyggelige kolleger. Det er en inkluderende arbeidsplass. Jeg var litt redd for at det skulle være mye spisse albuer i et såpass stort og anerkjent selskap, men opplevde det totalt motsatte. Her er det flat struktur, og hele gjengen er imøtekommende og hjelpsomme.

Norges mest spennende

Rette person til den viktige jobben har variert erfaring. Kanskje har vedkommende leder- eller mellomledererfaring fra offentlig sektor i tillegg til at han eller hun har gjort karriere som konsulent.

– Det viktigste er likevel at vi får inn en person som ønsker å gjøre samfunnet til et litt bedre sted og syns det er spennende å jobbe med store samfunnsaktuelle problemstillinger og prosjekter. Over tid ser vi for oss at vi skal ha inn flere seniorer og noen juniorer i P&O som skal jobbe med fokus mot offentlig sektor, sier Therese.

Målet er å bygge Norges mest spennende fagmiljø, og det har hun tro på at de skal få til.

Lederrollen er endret

Det å sitte i ledelsen er ingen enkel oppgave, og Therese mener det har blitt vanskeligere. Dette gjør jobben hun og resten av teamet i P&O gjør ekstra viktig.

– Ledelses- og organisasjonsutvikling er noe helt annet i dag enn for 20 år siden. Lederrollen er mer kompleks med ny teknologi, flere generasjoner og større mangfold på arbeidsplassen. Det å utvikle gode team og motivere og engasjere medarbeidere, som er annerledes enn deg selv, er krevende. Da må man lykkes med den kontinuerlige endringen og trives med de utfordringene de fleste står overfor, sier hun.

Hun mener kompleksiteten gjør fagområdet enda mer spennende, men det krever kompetanseheving og at man jobber med menneskene som skal lede.

– Dette blir det spennende for en person som syns det er gøy å dyrke faget han eller hun kommer fra å videreutvikle, sier hun.

Fleksibel hverdag

Hverdagen som venter i PwC blir ifølge Roger og Therese variert. Dagene fylles med workshops, kundemøter og internt arbeid, og ofte jobber man med flere kunder samtidig. Dette gir inspirasjon på tvers av ulike organisasjoner.

– Vi kan tilby stor fleksibilitet, og du styrer mye av dagen din selv så lenge du leverer det kundene skal ha. Og selv om det er travle dager, er det fullt mulig å kombinere med familieliv. Vi har mange hos PwC med små barn, sier Therese.

Som regel jobber konsulentene i PwC i tverrfaglige team, og særlig er dette aktuelt når man jobber med offentlig sektor, som ikke hører hjemme i en bestemt faggruppe.

– Da vil vi sette sammen et team av for eksempel en organisasjonspsykolog, samfunnsøkonom og designer eller arkitekt og finne en løsning sammen kunden. Hvilke fag som involveres vil avhenge av hvilke problemstillinger som skal løses, legger Roger til.

En utviklingsreise

Nysgjerrighet er en kvalitet som verdsettes høyt hos potensielle søkere.

– Personen vi ser etter er samfunnsinteressert og inkluderende. Han eller hun ønsker å dra andre med inn i prosessen og bringer energi inn i rommet, sier Roger.

Du må også ha lyst til å være med på å bygge et nytt tjenesteområde. Kanskje har du en gründer i magen og er klar for å være med på en utviklingsreise i egen virksomhet.

– Evnen til å tenke nytt er også viktig. Sammen skal vi utfordre de mer etablerte aktørene i markedet. Hos oss får du være med på å bidra positivt til noen av de mest spennende utfordringene på samfunnsnivå, og vi tror du syns dette høres like spennende ut som vi gjør, avslutter han.

People & Organisation

Vi søker denne gang juniorer med minimum 2 års erfaring (ikke nyutdannede) og seniorer med konsulenterfaring eller prosjektledererfaring fra større virksomheter.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

HR Transformation & HR Technology

Vil du jobbe som prosjektleder eller rådgiver?

Change & Culture

Vil du jobbe med store endringsprosjekter?

Learning & Leadership

Vil du jobber med lederutvikling eller læringsdesign?

HR & Deals

Vil du jobbe med due dilligens innenfor HR?