Hos PwC er det fokus på at erfaring skal gi nye utfordringer, mer ansvar og flere muligheter karrieremessig.

– En viktig del av modellen til PwC at alle får den oppfølgingen de har behov for.

Nyansatte med lite eller ingen erfaring går inn i PwC i stillingen som associate, og denne tittelen beholder man mens man gradvis opparbeider seg mer erfaring. Etter to år får man som regel tittelen senior associate, som innebærer nye utfordringer og forventninger til at man kan jobbe mer selvstendig. Etter dette venter nye utfordringer når man får etter hvert titlene manager, senior manager, direktør og partner.

Meld din interesse for PwC Consulting

Commercial Business Operations

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder her:

Commercial Growth

Vil du jobbe med vekst og styrke lønnsomheten for Norges fremste virksomheter?

Strategic Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester gjennom stategiske innkjøpsprosjekter?

Strategic Supply Chain Management

Vil du jobbe med strategisk utvikling av verdikjeden til landets store og samfunnskritiske virksomheter?

Transformation & Process Excellence

Vil du bidra til å transformere og effektivisere Norges fremste virksomheter?

Commercial Business Operation

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger her.

Supply Chain Management

Vil du jobbe med å designe optimale prosesser i verdikjeden for å øke kundenes prestasjonsevne?

Operations Improvement

Vil du jobbe med å skape økt kvalitet og kundetilfredshet?

Revenue & Category Management

Vil du jobbe med å sikre bærekraftige prosesser og faktabaserte beslutninger?

Operations Transformation

Vil du jobbe med å skape helhetlige og effektive endringsprosesser?

Sourcing & Procurement

Vil du jobbe med å verdiøke kundenes produkter og tjenester ved å styrke posisjonen?

Vi trenger skarpe digitale rådgivere innen sikkerhet og etterforskning

Vi svarer innen 48 timer.

– I PwC kan jeg jobbe med det jeg brenner for, samtidig som jeg lærer og er i konstant utvikling, sier Morten, digital sikkerhetsrådgiver i granskningsavdelingen til konsulentselskapet PwC. Alvhild kvitterer det samme. Tørsten etter kunnskap har også trukket henne mot et doktorgrad-stipendiat på NTNU hvor hun skal fordype seg i informasjonssikkerhet i de neste årene.

Forskjellen er at hverdagen nå inneholder mer prosjektledelse, og det forventes at Maria er mer selvdreven.

– Men dette kommer jo like mye med erfaring som stillingstittel, legger hun til.

Ansvaret kommer med erfaring

Maria Meland er manager i PwC, en stilling man kan få etter fire til seks år i arbeidslivet. Hun har nå jobbet i PwC i fem år, og begynte i selskapet som nyutdannet siviløkonom fra NTNU.
Street fashion, Smile, Lip, Chin, Eye, Happy
– Det har vært en gradvis utvikling. Mange av de oppgavene jeg har i dag, fikk jeg prøve meg på den siste tiden som Senior Associate også, forteller hun.

Får god oppfølging

Noe som er helt nytt etter at hun begynte som manager for snart et år siden, er oppgaven med å være karrierecoach for nye ressurser i selskapet. Fra manager- til direktør-nivå har alle som ønsker det muligheten til å få oppfølgingsansvar for en til tre yngre medarbeidere. De fungerer da som coach og sparringspartner for utvikling, trivsel og karriere, slik at alle ansatte skal ha noen uavhengig av partner og prosjektleder som diskusjonspartner og mentor.

Gjennom denne oppgaven får Maria øve på coachende ledelse, og hun har selvfølgelig også en coach som veileder henne.

– Det er en viktig del av modellen til PwC at alle får den oppfølgingen de har behov for. Selv mener jeg dette er viktig, og det har også betydning for utviklingen at man får dette ekstra ansvaret, som man gjør en innsats for å følge opp, sier hun.

Street fashion, Smile, Head, Eyebrow, Sleeve, Standing
– Jeg visste tidlig at jeg ville jobbe som konsulent. Jeg hadde prøvd meg litt i diverse sommerjobber, og tenkte at dette ville være et fint sted å starte når man ikke helt vet hvor man ønsker å ende opp. Jeg ønsket dessuten å jobbe med data og teknologi, og da opplevde jeg dette som et godt valg, sier han.

Alltid nye utfordringer

Harald Aarskog er Marias kollega i PwC. Harald jobber som teknologikonsulent i selskapet, og har nå vært Associate siden høsten 2020. Før dette studerte han industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Han syns det er godt å vite at han jobber i et selskap som inviterer til utviklingsmuligheter for de ansatte.

– Det er jo ulike forventninger knyttet til de ulike gradene vi stiger opp til, og man får gradvis mer og mer trygghet og tillit. Dette er en fin måte å holde seg utfordret på. Det ligger alltid en ny utfordring foran meg, og det passer meg godt, sier han.

– Det ligger alltid en ny utfordring foran meg, og det passer meg godt

Meld din interesse for PwC Consulting

Business Technology

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Vi svarer innen 48 timer.

Se våre fagområder og stillinger her.

Digital Transformasjon

Vil du jobbe med digital strategi, produktorientering eller prosjektledelse?

IT-Arkitektur

Vil du lede arbeidet med design og implementering av løsninger i digitale transformasjoner?

Kommersiell Analyse

Vil du generere innsikt og skape verdi ved bruk av data?

Teknologi

Vil du bistå fremtidsrettede organisasjoner med cloud, systemutvikling eller technology due diligence?

Business Technology

Vi trenger nå flere nye kolleger.

Digital Transformasjon

Vil du jobbe som prosjektleder eller strategisk rådgiver?

Vi svarer innen 48 timer.

Arkitektur

Vil du jobbe innen ERP/CRM, integrasjon, sky og sikkerhet?

Analytics

Vil du jobbe som kommersiell analysekonsulent?

Technology

Vil du jobbe som cloud software utvikler eller tech lead?

Se våre fagområder og stillinger her.

Vi trenger skarpe digitale rådgivere innen sikkerhet og etterforskning

Vi svarer innen 48 timer.

Arbeidet er også dypt teknisk, og selv som arkitekt er man med og bygger løsninger med kontinuerlige leveranser. For å vite hva man skal planlegge, må man bygge det man skal lage.
Material property, Product, Textile, Rectangle, Orange, Font, Yellow, Pink

Godt faglig grunnlag

Harald skryter også av den gode mentorordningen i PwC.

– Vi har møte med karrierecoachen et par ganger hver måned, og der snakker vi om hvor vi er, hva vi ønsker videre og hvilke mål vi har. Dette er en god ressurs for å få deg gjennom systemet. I tillegg til dette har PwC gode støtteordninger både til interne og eksterne kurs, og vi har muligheten til å ta sertifiseringer innen teknologi. Interne faggrupper bidrar også til god utvikling, sier han.

Hvor han selv er på vei, tør han ikke si sikkert. Han er fortsatt tidlig i karriereløpet.

– Men jeg vet at jeg vil jobbe for å bli en god rådgiver innen teknologi og utvikling, og at jeg vil spisse kompetansen min i den retningen. Det blir spennende å ta på seg nye oppgaver underveis, men samtidig er det veldig godt å ha muligheten til å bygge opp et godt faglig grunnlag i bunn først, slik at man føler seg trygg når den tid kommer, sier han

Ansvaret økes

Mari Elise Rugland er også Associate i PwC. Hun begynte i selskapet i august 2021, etter å ha fullført utdannelsen som sivilingeniør innen kjemisk prosessteknologi ved NTNU.

Hun er altså inne i sitt første år som associate og et opprykk til senior associate ligger et drøyt år frem i tid.

– Det er først og fremst tid som skal til før dette opprykket, og selvfølgelig økes ansvaret underveis. Det er også muligheter for å få oppgaver over stillingsnivå hvis man ønsker det, sier hun.

– Men dette skjer alltid med et større støtteapparat og flere senior sparringspartnere i ryggen. Det å kunne bli kastet ut i noe, er noe jeg setter pris på og liker, men det er også mulig å ta ting litt mer gradvis hvis man foretrekker det, sier hun.

Godt støtteapparat

De første to årene er ifølge Mari Elise en utforskende fase, og dette liker hun godt.

– Denne tiden får man leke litt rundt, prøve seg frem og lære mye nytt. Hadde det ikke vært slik, måtte man være mer taktisk og gjerne tatt noen større valg tidligere. Det tror jeg ikke hadde vært så bra, sier hun.

Og selv om ansvaret øker underveis, opplever Mari Elise også at hun kastes ut i nye oppgaver.

Vil jobbe for å løse energikrisen

Heller ikke Mari Elise har satt seg noe klare karrieremessige mål. For henne er det i første omgang viktig å utvikle seg faglig, og hun ønsker da å gå i en enda mer teknisk retning.

– Deretter er målet å bli kjent med mange ulike bransjer og virksomheter. I en større kontekst ønsker jeg å bidra til å løse energikrisen, og selv om det kanskje ikke kan regnes som et personlig karrieremål, er det noe jeg ønsker å bruke store deler av karrieren min på, avslutter hun.

Vi trenger skarpe digitale rådgivere innen sikkerhet og etterforskning

Vi svarer innen 48 timer.